Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen en inschrijvingen voor een lezing, training of cursus van Lotte’s Logica

1.2   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen met Lotte’s Logica.

 

Artikel 2

2.1    De Overeenkomst komt definitief tot stand nadat Lotte’s Logica het totaalbedrag van de inschrijving heeft ontvangen op de bankrekening van Lifestyleworkshops.

2.2    Wijzigingen of aanvullingen van een Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze door  Lotte’s Logica schriftelijk bevestigd zijn.

 

Artikel 3

3.1    Annulering van een inschrijving voor een lezing, training of cursus is mogelijk.

3.2    Echter restitutie van het cursusgeld niet. Dit in verband met het reserveren van de cursusplaats.

3.2    Bij annulering van deelname met opgaaf van een geldige reden mag de cursist de lezing, training of cursus op een ander tijdstip, in overleg en na goedkeuring van beide partijen alsnog volgen.

3.3    Bij annulering door Lotte’s Logica door overmacht of ziekte, zal Lotte’s Logica zich verplichten tot het alsnog verzorgen van de activiteit op een nieuwe datum.

 

Artikel 4

4.1    Lotte’s Logica kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd toepassen of interpreteren van de informatie die verstrekt wordt tijdens de lezing, training of cursusdag.

4.2    Lotte’s Logica kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade veroorzaakt door informatie die gegeven is tijdens een lezing, training of cursusdag.

4.3    De eigenaar van het dier blijft altijd zelf aansprakelijk voor het tijdig inschakelen van een dierenarts.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein